NIS 2
PRIPRAVTE SA NA NIS 2 VČAS

NIS 2

POTREBUJETE SA PRIPRAVIŤ NA NIS 2 AJ VY?

Nová smernica Európskej únie NIS 2 vstúpila do platnosti 16. januára 2023 a dopĺňa existujúci zákon o kybernetickej bezpečnosti. Po novom budú musieť nariadenia kybernetickej bezpečnosti spĺňať tisíce nových subjektov po celom Slovensku.

Jej pôsobnosť sa rozširuje na nové subjekty vo verejnej aj súkromnej sfére, ako aj celé nové odvetvia. Okrem toho so sebou tiež prináša nové opatrenia kybernetickej bezpečnosti, vrátane ohlasovacej povinnosti.

Všetky subjekty, ktoré pod ňu spadajú musia spĺňať jej požiadavky najneskôr od 18. októbra 2024.

NIS 2
ČO PONÚKAME?

Manažér kybernetickej bezpečnosti

S našim komplexným riešením kybernetickej bezpečnosti si môžete byť istí, že napĺňate všetky legislatívne nariadenia spojené s kybernetickou bezpečnosťou, vrátane smernice NIS 2.

Službu manažér KB ponúkame v 3 variantách - minimum, štandard a profesionál - aby ste si mohli zvoliť ideálne riešenie pre vás.

Poistenie do 250 tisíc EUR

Súčasťou našich služieb kybernetickej bezpečnosti je aj poistenie od Allianz v rozsahu od 30 000 do 250 000 € v závislosti od variantu, ktorý si zvolíte.

Dokumentácia pre NIS 2

Zaistíme všetku potrebnú technickú dokumentáciu podľa požiadaviek platných zákonov o kybernetickej bezpečnosti.

Online školenia s certifikáciou

Vašim zamestnancom poskytneme kompletné školenie kybernetickej bezpečnosti a každý zamestnanec po jeho absolvovaní obdrží certifikát.

Ďalšie služby spojené s NIS 2

Ponúkame tiež ďalšie služby, ako riešenie kybernetických incidentov, súčinnosť pri kontrole NBÚ, osobné návštevy a konzultácie, a prístup do nášho klientského centra kybernetickej bezpečnosti.

NIS 2

AKO POSTUPUJEME PRI PRÍPRAVE NA NIS 2?

Analýza kybernetického prostredia

Prvým krokom je komplexný audit aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti vašich systémov a zariadení s cieľom odhaliť možné zraniteľnosti a nedostatky.

Zavedenie opatrení v súlade s nariadeniami NIS 2

Na základe výsledkov analýzy nastavíme vhodné procesy a opatrenia, ktoré budú spĺňať požiadavky smernice NIS 2.

Školenia

Ďalším krokom je dôkladné zaškolenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre minimalizovanie rizík prameniacich z ľudského faktora.

Monitoring a kontrola

Stav kybernetickej bezpečnosti neustále monitorujeme, riešime prípadné kybernetické incidenty a vykonávame kroky pre optimalizáciu.

Bezplatná cenová ponuka

Sme silný partner pre váš biznis

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Najčastejšie otázky

Čo je to NIS 2?

NIS 2 je nová smernica Európskej únie, ktorá dopĺňa existujúci zákon o kybernetickej bezpečnosti. Prináša so sebou nové opatrenia kyberbezpečnosti a rozširuje sa aj jej pôsobnosť.

Koho sa NIS 2 týka?

Pôsobnosť novej smernice sa rozšírila na celé nové odvetvia, ako aj druhy firiem a organizácií. NIS 2 sa týka napríklad aj všetkých stredných a veľkých podnikov v odvetviach spadajúcich pod smernicu a tiež subjektov verejnej správy na centrálnej a regionálnej úrovni bez ohľadu na veľkosť.

Aké nariadenia vyplývajú z NIS 2?

Medzi opatrenia NIS 2 patrí kontrola stavu bezpečnosti, nastavenie postupov v prípade ohrozenia, ale napríklad aj šifrovanie komunikácie, či dvojfaktorové overovanie. Pribúda tiež 24-hodinová ohlasovacia povinnosť kybernetických incidentov.

Od kedy je NIS 2 v platnosti?

Smernica NIS 2 je v platnosti od 16. januára 2023 a začne sa uplatňovať 18. októbra 2024. Dovtedy by všetky subjekty, ktorých sa dotýka, mali spĺňať jej predpisy.

Ako sa na NIS 2 pripraviť?

Je dôležité byť na NIS 2 včas pripravení, keďže pri nesplnení jej opatrení subjektom v jej pôsobnosti hrozia pokuty a sankcie. Najjednoduchším spôsobom, ako sa na NIS 2 pripraviť je využiť službu manažéra kybernetickej bezpečnosti.