MANAŽÉR KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
OCHRANA PROTI KYBERNETICKÝM ÚTOKOM

Manažér kybernetickej bezpečnosti

POTREBUJETE MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI AJ VY?

Potrebu manažéra kybernetickej bezpečnosti (manažéra KB) určuje v prvom rade zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Subjekty, ktorých sa týka, musia NBÚ poskytnúť kontakt na osobu, ktorá zastrešuje povinnosti manažéra KB.

Hlavnou úlohou manažéra KB je predchádzať a riešiť situácie porušenia kybernetickej bezpečnosti. Rovnako tiež zabezpečuje, aby všetky procesy od identifikácie cez oznámenie až po reakciu na kybernetický bezpečnostný incident prebehli hladko.

Našu službu manažéra KB využíva už viac ako 270 miest a obcí a mnohé ďalšie firmy a organizácie.

Manažér kybernetickej bezpečnosti
ČO PONÚKAME?

Manažér kybernetickej bezpečnosti

S našim komplexným riešením kybernetickej bezpečnosti si môžete byť istí, že napĺňate všetky legislatívne nariadenia spojené s kybernetickou bezpečnosťou, vrátane smernice NIS 2.

Službu manažér KB ponúkame v 3 variantách - minimum, štandard a profesionál - aby ste si mohli zvoliť ideálne riešenie pre vás.

Poistenie do 250 tisíc EUR

Súčasťou našich služieb kybernetickej bezpečnosti je aj poistenie od Allianz v rozsahu od 30 000 do 250 000 € v závislosti od variantu, ktorý si zvolíte.

Dokumentácia kybernetickej bezpečnosti

Zaistíme všetku potrebnú technickú dokumentáciu podľa požiadaviek platných zákonov o kybernetickej bezpečnosti.

Online školenia s certifikáciou

Vašim zamestnancom poskytneme kompletné školenie kybernetickej bezpečnosti a každý zamestnanec po jeho absolvovaní obdrží certifikát.

Ďalšie služby spojené s kybernetickou bezpečnosťou

Ponúkame tiež ďalšie služby, ako riešenie kybernetických incidentov, súčinnosť pri kontrole NBÚ, osobné návštevy a konzultácie, a prístup do nášho klientského centra kybernetickej bezpečnosti.

Manažér kybernetickej bezpečnosti

AKO POSTUPUJEME PRI SLUŽBE MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI?

Analýza kybernetického prostredia

Prvým krokom je komplexný audit aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti vašich systémov a zariadení s cieľom odhaliť možné zraniteľnosti a nedostatky.

Zavedenie opatrení v súlade s nariadeniami NIS 2

Na základe výsledkov analýzy nastavíme vhodné procesy a opatrenia, ktoré budú spĺňať požiadavky smernice NIS 2.

Školenia

Ďalším krokom je dôkladné zaškolenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre minimalizovanie rizík prameniacich z ľudského faktora.

Monitoring a kontrola

Stav kybernetickej bezpečnosti neustále monitorujeme, riešime prípadné kybernetické incidenty a vykonávame kroky pre optimalizáciu.

Bezplatná cenová ponuka

Sme silný partner pre váš biznis

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Najčastejšie otázky

Kto je manažér kybernetickej bezpečnosti?

Manažér KB je interný alebo externý odborník na kybernetickú bezpečnosť, ktorý zaisťuje bezpečnosť počítačových systémov, zariadení a dát vo firme či organizácii.

Kto potrebuje manažéra KB?

Manažéra KB potrebujú prevádzkovatelia základných služieb, ktorým to prikazuje zákon, no je veľmi dôležitý pre všetky organizácie či firmy, ktoré využívajú počítačové systémy so zariadeniami a dôležitými dátami.

Čo robí manažér KB?

Funkciou kybernetického manažéra je predchádzať a riešiť situácie porušenia kybernetickej bezpečnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby všetky procesy od identifikácie cez oznámenie až po reakciu na kybernetický bezpečnostný incident prebehli hladko.

Je manažér KB povinný?

Každý prevádzkovateľ základnej služby je povinný určiť osobu kybernetického manažéra, ktorá je kontaktnou osobou pre Národný bezpečnostný úrad. Môže ísť o interného alebo externého pracovníka, je však dôležité, aby mal na túto pozíciu dostatočnú kvalifikáciu.

Koľko stojí manažér KB?

S našou službou môžete získať manažéra KB už od 30€ mesačne. Ponúkame tiež rôzne úrovne manažéra KB, z ktorých si viete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.