KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
ZÍSKAJTE KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Kybernetická bezpečnosť

POTREBUJETE RIEŠENIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI AJ VY?

Povinnosti organizácií zo súkromného i verejného sektoru v oblasti kybernetickej bezpečnosti určuje zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Nová smernica Európskej únie NIS 2 z januára 2023 rozširuje tieto povinnosti na tisícky nových subjektov na celom Slovensku.

Odhaduje sa totiž, že náklady na kyberkriminalitu sa do roku 2028 zvýšia o takmer 70%. Mnoho organizácií napriek tomu stále podceňuje hrozbu kybernetických útokov, ktorým v rastúcej miere čelia aj slovenské firmy a inštitúcie.

Naše služby využívajú mestá a obce (verejná správa), školské zariadenia a firmy a organizácie.

Kybernetická bezpečnosť
ČO PONÚKAME?

Manažér kybernetickej bezpečnosti

S našim komplexným riešením kybernetickej bezpečnosti získate maximálne možné zabezpečenie vašich dát a systémov.

Službu manažér KB ponúkame v 3 variantách - minimum, štandard a profesionál - aby ste si mohli zvoliť ideálne riešenie pre vás.

Poistenie do 250 tisíc EUR

Súčasťou našich služieb kybernetickej bezpečnosti je aj poistenie od Allianz v rozsahu od 30 000 do 250 000 € v závislosti od variantu, ktorý si zvolíte.

Dokumentácia kybernetickej bezpečnosti

Zaistíme všetku potrebnú technickú dokumentáciu podľa požiadaviek platných zákonov o kybernetickej bezpečnosti.

Online školenia s certifikáciou

Vašim zamestnancom poskytneme kompletné školenie kybernetickej bezpečnosti a každý zamestnanec po jeho absolvovaní obdrží certifikát.

Ďalšie služby spojené s kybernetickou bezpečnosťou

Ponúkame tiež ďalšie služby, ako riešenie kybernetických incidentov, súčinnosť pri kontrole NBÚ, osobné návštevy a konzultácie, a prístup do nášho klientského centra kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť

AKO POSTUPUJEME PRI RIEŠENÍ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI?

Analýza kybernetického prostredia

Prvým krokom je komplexný audit aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti vašich systémov a zariadení s cieľom odhaliť možné zraniteľnosti.

Zavedenie procesov a opatrení

Na základe výsledkov analýzy nastavíme vhodné procesy a opatrenia pre čo najlepšie kybernetické zabezpečenie.

Školenia

Ďalším krokom je dôkladné zaškolenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre minimalizovanie rizík prameniacich z ľudského faktora.

Monitoring a kontrola

Stav kybernetickej bezpečnosti neustále monitorujeme, riešime prípadné kybernetické incidenty a vykonávame kroky pre optimalizáciu.

Bezplatná cenová ponuka

Sme silný partner pre váš biznis

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Najčastejšie otázky

Čo je kybernetická bezpečnosť?

Kybernetická bezpečnosť zahŕňa zabezpečenie informačných a počítačových systémov, analýzu a identifikáciu rizík a ich odstránenie. Základným cieľom je predchádzať neodôvodnenému alebo nezákonnému prístupu a manipulácii so systémami, zariadeniami alebo dátami.

Koľko stojí kybernetické zabezpečenie firmy?

S našou službou manažéra KB 2.0 môžete získať kybernetické zabezpečenie už od 30€ mesačne. Ponúkame tiež rôzne úrovne manažéra KB, z ktorých si viete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Čo je to kybernetický útok?

Kybernetický útok je neoprávnený a zámerne vykonaný pokus o získanie neautorizovaného prístupu k počítačovým systémom, s cieľom poškodiť, odcudziť alebo narušiť dáta či iné digitálne prostriedky.

Aké typy kybernetických útokov existujú?

Kybernetické útoky sa dajú rozdeliť podľa, aké médium využívajú (napr. kybernetický útok cez email, sociálne siete, sms, a ďalšie), podľa zámeru (napr. ransomware, ktorého cieľom je získať výkupné) alebo technológie (napr. kybernetický útok XSS alebo SQL injekcia).

Ktoré údaje sú najviac ohrozené kybernetickým útokom?

Heslá a prihlasovacie údaje sú stále pre kybernetických útočníkov najľahšie získateľné. Ak však vaše počítačové siete nie sú dostatočne zabezpečené, všetky vaše dáta sú potenciálne ohrozené v prípade kybernetického útoku.

Ako sa kybernetická bezpečnosť implementuje?

Medzi hlavné kroky implementácie kybernetickej bezpečnosti patrí audit a analýza, aplikácia opatrení vyplývajúcich z analýzy a neustále aktualizovať opatrenia, aby zabezpečili čo najlepšiu odolnosť. V prípade, že ide o firmu alebo organizáciu, ktorá je prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti vyžaduje sa tiež audit od certifikovaného audítora.

Čo je to penetračné testovanie a aký je jeho priebeh?

Penetračný test je bezpečnostná skúška, ktorá simuluje útoky od potenciálnych hrozieb na informačné či počítačové systémy. Jej cieľom je identifikovať slabiny v bezpečnostných opatreniach a zabezpečiť, aby organizácia alebo firma mohla prijať opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti. Priebeh zahŕňa externý a interný simulovaný útok či scan portov.

Čo je to sociálne inžinierstvo?

Sociálne inžinierstvo je jednou z metód využívaných pri kybernetických útokoch. Útočníci využívajú manipuláciu a klamstvá na získanie dôverlivých informácií od jednotlivcov alebo organizácií.

Prečo absolvovať školenie zamestnancov o kybernetickej bezpečnosti?

Vďaka školeniu o kybernetickej bezpečnosti sa dozviete nielen základné informácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, ale aj najnovšie hrozby a taktiky kybernetických útočníkov. Okrem prevencie útokov sa dozviete ako postupovať v prípade, že kybernetický útok nastane.

Aké praktiky by sa mali využívať na zabezpečenie webového sídla?

Bezpečná komunikácia so serverom na webe je nevyhnutná a mala by prebiehať s použitím SSL certifikátu / https spojenia. To je identifikovateľné aj podľa symbolu uzatvoreného zámku, ktoré nájdete pri názve webovej adresy. SSL certifikát ako bezpečnostný certifikát umožňuje aktiváciu zabezpečeného spojenia medzi prehliadačom a serverom.

Aké praktiky by sa mali využívať na zabezpečenie sociálnych sietí?

V dnešnej dobe je možné si vybrať z množstva softvérových riešením na zabezpečenie sociálnych sietí. Je však dôležité, aby správne rozoznávali nebezpečné odkazy na sociálnych sieťach. Samotný užívateľ by si mal v prvom rade nastaviť silné a jedinečné heslo, dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) a nenechávať svoj účet prihlásený na iných ako svojich zariadeniach.

Čo je súčasťou auditu kybernetickej bezpečnosti?

Audit je potrebný na to, aby mala organizácia úplný prehľad o všetkých činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov. Pri audite sa kontroluje hardvér aj softvér a ak firma alebo organizácia patrí medzi prevádzkovateľov základných služieb, overuje sa naplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Aké má kybernetická bezpečnosť výhody?

Efektívna kybernetická bezpečnosť predstavuje najúčinnejší spôsob ochrany siete. Zabezpečuje, že neoprávnené osoby nemajú prístup k vašim zariadeniam, účtom ani dátam. Zabezpečenie dát a údajov je nevyhnutné aj kvôli ochrane osobných údajov, ktorých únik môže viesť k závažným problémom.